De leerlingenzorg op De Aanloop is ruim bedeeld. Zowel in de groep als buiten de groep kunnen leerlingen worden begeleid door onze ondersteuners.

Sterke leerlingenzorg

Voorbeeldschool voor de basisondersteuning

Op De Aanloop is de basisondersteuning goed op orde. De school is pilotschool voor de audit basisondersteuning vanuit samenwerkingsverband Brabantse Wal en heeft een prachtige beoordeling voor de basisondersteuning. De Aanloop is op vele onderdelen van de basisondersteuning als voorbeeldschool aangemerkt.

Inspectie van het Onderwijs​

De leraren hebben goed zicht op de brede ontwikkeling van leerlingen en gebruiken deze informatie om het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen de leerlingen. Zij stemmen daarbij af op de leerstijl van de leerlingen en voeren gesprekken met hen om erachter te komen wat de leerwens van de leerling zelf is. Ook nemen zij de informatie van ouders serieus mee in hun beeld van de leerlingen.

Het interne zorgteam staat goed op de rit. De ondersteuning begint bij de leerkracht in de klas. Is er meer ondersteuning nodig, dan wordt dit met de intern begeleider besproken. De IB-er voert tweemaal per jaar een groepsbespreking met de leerkrachten. De IB-er en de directie vormen het interne zorgteam en hebben elke week overleg. Dan wordt op maat gekeken naar wat een specifieke leerling nodig heeft. Met elkaar wordt de zorgstructuur in een cyclisch proces doorgenomen. IB-er en directie doen elke week ook lesbezoeken.

Na een periode van zes weken extra ondersteuning wordt beoordeeld wat het effect van de extra ondersteuning is. Heeft dit niet voldoende resultaat dan wordt de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband gevraagd om mee te denken en te sparren. Zijn alle mogelijkheden uitgeput, dan wordt extra ondersteuning in de vorm van een arrangement aangevraagd. Er zijn korte lijntjes met het samenwerkingsverband.