Predicaat Goede School

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Predicaat Goede School

Predicaat Goede School

Officieel beoordeeld als ‘GOEDE’ school!

Op De Aanloop wordt met een enthousiast en ambitieus team gewerkt aan goed onderwijs. Trots zijn we dan ook op de beoordeling van de onderwijsinspectie als ‘ GOEDE’  school. Een prachtige bevestiging en waardering, welke ons energie geeft om door te gaan met het ontwikkelen van een breed en uitdagend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen.

Inspectie van het Onderwijs

De Aanloop werkt vanuit een duidelijke en eigen visie op goed onderwijs. Zij weet deze visie uitstekend te vertalen naar een breed, uitdagend en veelzijdig aanbod. De school heeft een nauwe samenwerking met de ouders. Zij ziet de ouders als educatief partner en handelt hier in de praktijk ook echt naar. Het team van De Aanloop is eensgezind en voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren binnen de kaders van de eigen visie. Zowel ouders als leerlingen zijn erg tevreden over de school. De leerlingen voelen zich veilig en het pedagogisch klimaat is warm en ondersteunend.

Jury Excellente Scholen

De Aanloop heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang gezet en wil dit ook blijven doen. De school laat daarmee zien dat ze veel ambitie heeft en beide kanten van haar onderwijs, het opbrengstgericht werken en het thematisch werken, het OGO-deel, wil versterken.

De jury heeft vertrouwen in de duurzaamheid van het excellentieprofiel van de school.

De Aanloop heeft andere scholen veel te bieden.