Op De Aanloop wordt met een enthousiast en ambitieus team gewerkt aan goed onderwijs. Trots zijn we dan ook op de beoordeling van de onderwijsinspectie als ‘ GOEDE’  school. Een prachtige bevestiging en waardering, welke ons energie geeft om door te gaan met het ontwikkelen van een breed en uitdagend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen.

Officieel beoordeeld als ‘GOEDE’ school!

Jury Excellente Scholen

De Aanloop heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang gezet en wil dit ook blijven doen. De school laat daarmee zien dat ze veel ambitie heeft en beide kanten van haar onderwijs, het opbrengstgericht werken en het thematisch werken, het OGO-deel, wil versterken.

De jury heeft vertrouwen in de duurzaamheid van het excellentieprofiel van de school.

De Aanloop heeft andere scholen veel te bieden.

Inspectie van het Onderwijs

De Aanloop werkt vanuit een duidelijke en eigen visie op goed onderwijs. Zij weet deze visie uitstekend te vertalen naar een breed, uitdagend en veelzijdig aanbod. De school heeft een nauwe samenwerking met de ouders. Zij ziet de ouders als educatief partner en handelt hier in de praktijk ook echt naar. Het team van De Aanloop is eensgezind en voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren binnen de kaders van de eigen visie. Zowel ouders als leerlingen zijn erg tevreden over de school. De leerlingen voelen zich veilig en het pedagogisch klimaat is warm en ondersteunend.

De onderwijsinspectie brengt jaarlijks een rapport uit over de staat van het onderwijs in Nederland. In het kader van deze jaarlijkse publicatie, bezoekt de onderwijsinspectie willekeurig gekozen scholen in Nederland met speciale thema-onderzoeken. Scholen krijgen hierbij geen beoordeling, maar leveren input voor de inspectie om vast te stellen wat goed gaat in het Nederlandse basisonderwijs en waar nog ruimte is voor verbetering. De onderwijsinspectie heeft in april 2018 en maart 2021 onze school bezocht voor een speciaal thema-onderzoek.

April 2018: Thema ‘Op naar het VO!’
In april 2018 was het thema van het onderzoek van de onderwijsinspectie "Op naar het VO!", waarbij is gekeken hoe wij het traject van groep 8 naar het voortgezet onderwijs vormgeven. We hebben destijds een zeer positief, fijn gesprek gevoerd met de inspectie. Er zijn tips en tops met elkaar gedeeld, waar we met het team verder mee aan de slag zijn gegaan.

Maart 2021: Thema ‘Kansrijk adviseren tijdens de Covid-19-pandemie’
In maart 2021 hebben we een thematisch onderzoek gehad van de onderwijsinspectie over het kansrijk adviseren voor groep 8 tijdens de Covid-19-pandemie. We hebben grote complimenten gekregen over onze zorgvuldige, kansrijke schooladviesprocedure, waarbij we de leerlingen en ouders vroegtijdig betrekken. De inspectie was ook lovend over hoe we de tips en tops uit het vorige thema-onderzoek in april 2018 hebben opgepakt en verwerkt in ons handelen. We zijn scherp bevraagd en hebben weer nieuwe inzichten en kansen vastgesteld, waar we met het hele team weer mee aan de slag gaan. De inspectie blijft de komende jaren de resultaten van de groepen 8 leerlingen van al die scholen, anoniem, in grote lijnen volgen in het voortgezet onderwijs, om zicht te krijgen op wat het effect is van de lockdowns en het thuisonderwijs op de leerlingen.