De Aanloop ademt pedagogisch optimisme; de leerkrachten, kinderen en ouders denken in kansen en mogelijkheden.

Plezier in leren
Pedagogisch optimisme

Spel en onderzoek

Het spelend leren en onderzoekend leren zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs. De methodes die we kiezen, passen bij de manier waarop we werken en zijn in te zetten binnen het thema.

Actueel en betekenisvol

We spelen in op de actualiteit en doen dit zo veel mogelijk op een interactieve manier.

We werken met betekenisvolle activiteiten. Behandelde onderdelen uit de methodes komen waar mogelijk terug in de thema’s, waardoor het geleerde in de praktijk betekenisvol en actueel wordt. De werkelijkheid halen we in de school en we zoeken met de kinderen de werkelijkheid buiten de school op. We differentiëren op elk niveau.

We bieden de leerlingen vakken en thema’s met lesinhouden die smaken naar meer, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot nieuwe leervragen.

Creatieve denkers en doeners

De Aanloop ademt pedagogisch optimisme; de leerkrachten, kinderen en ouders denken in kansen en mogelijkheden. Kinderen van De Aanloop zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk en onderzoekend. Ze zijn open, vrij, talentvol en staan zelfverzekerd en vol vertrouwen in de wereld!

Jury Excellente Scholen​

Niet alleen bij de ouders, maar ook bij de leerlingen heeft de jury enthousiasme ervaren voor het onderwijs op De Aanloop, zoals de vrijheid om zelf te onderzoeken en de wijze waarop de buitenwereld in de school wordt gehaald, waaronder het bezoeken van bedrijven.

Er is een rijke leeromgeving en de inrichting ervan wordt grotendeels door de leerlingen bepaald. De jury waardeert de aanpak van het excellentieprofiel waarbij De Aanloop erin slaagt een geïntegreerd aanbod te realiseren, waarbij een grote betrokkenheid van de leerlingen zichtbaar is. De thema’s worden methodisch uitgevoerd, waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen onderzoekend te leren.