Basisschool De Aanloop onderscheidt zich o.a. op de volgende gebieden

De Aanloop

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

We werken op De Aanloop volgens de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in combinatie met eigentijdse methodes. Op deze manier realiseren wij een evenwicht tussen opbrengstgericht werken en onze brede leerdoelen. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces. De leerkracht is de spil in het leerproces en staat naast de leerling. De leerkracht investeert in de relatie met de kinderen en de ouders. Dit resulteert in veel onderling vertrouwen en grote ouderbetrokkenheid!

Officieel beoordeeld als GOEDE school!

Op De Aanloop wordt met een enthousiast en ambitieus team gewerkt aan goed onderwijs. Trots zijn we dan ook op de beoordeling van de onderwijsinspectie als ‘GOEDE’  school. Een prachtige bevestiging en waardering, welke ons energie geeft om door te gaan met het ontwikkelen van een breed en uitdagend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen.

Veilig en stimulerend pedagogisch klimaat

Veiligheid is iets waar je altijd aan werkt: voor, tijdens en na schooltijd. Je doet het overal: in de klas, op de speelplaats, op straat. We doen het samen: met de kinderen, de ouders, het team. Wij besteden daar aandacht aan door onder andere gesprekken in de groepen over waarden en normen en we trachten de kinderen het verschil tussen wenselijk en niet wenselijk gedrag duidelijk te maken. De rol van de leerkracht is daarbij cruciaal. Alle groepen werken met Kwink, een schoolbrede methode en leerlijn voor sociaal-emotioneel leren en burgerschap voor de groepen 1 t/m 8. Tweemaal per jaar meten we bij de kinderen met het IEP Volgsysteem de ontwikkeling op gebied van hoofd, hart en handen. Daarnaast nemen we in maart jaarlijks de veiligheidsmonitor af. In het schooljaar 2021-2022 hebben we een 8,5 voor welbevinden en een 8,8 voor veiligheidsbeleving gescoord! 

Hoge leerling- en ouderbetrokkenheid en sterke saamhorigheid

Ouders en team kiezen bewust voor De Aanloop en haar ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept. We vormen samen met leerlingen en ouders een hechte en ambitieuze gemeenschap. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek op positief-kritische wijze, overleggen met elkaar en informeren elkaar, formeel en informeel.

Sterke leerlingenzorg

De leerlingenzorg op De Aanloop is ruim bedeeld. Zowel in de groep als buiten de groep kunnen leerlingen worden begeleid door onze remedial teachers. De Aanloop is pilotschool voor de audit basisondersteuning vanuit het samenwerkingsverband Brabantse Wal en heeft een prachtige beoordeling voor de basisondersteuning. De Aanloop is op vele onderdelen van de basisondersteuning als voorbeeldschool aangemerkt.