De ABBO-scholen werken intensief samen met een aantal partners uit de regio om het brede onderwijsaanbod op onze scholen vorm te geven.

Samenwerkingspartners

Kinderopvang Mamaloe

Kinderopvang Mamaloe

Op al onze scholen bieden wij kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Hierbij werken wij samen met kinderopvang Mamaloe. Samen met Mamaloe dragen wij zorg voor een doorgaande leerlijn van 0 tot en met 13 jaar.

Opleidingsschool Zuidwest

De Aanloop is officiële opleidingsschool van Stichting ABBO en erkend leerbedrijf. De school is erg geliefd onder stagiaires. We bieden o.a. plaats aan stagiaires onderwijsassistent en kindprofessional (ROC Goes), stagiaires niveau 2 (Kellebeek College), pabostudenten en studenten pedagogiek (HZ Vlissingen/Opleidingsschool Zuidwest en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), CIOSstudenten (CIOS Goes) en incidenteel aan vierdejaars studenten VMBO (Ossendrecht).

De stagiaires worden begeleid door de groepsleerkrachten, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de schoolopleider en een stagedocent van de betreffende opleiding.

De stagiaires leren van ons en wij leren van hen. De inbreng van de stagiaires is doorgaans enthousiast en verfrissend. De kinderen vinden het altijd erg leuk. Samen leiden we aanstaande onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren!

Cultuur

De ABBO-scholen werken samen met CKB de Maagd en het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom. Vanuit deze samenwerking heeft stichting ABBO een leerorkest op alle scholen. Het leerorkest is een mooi voorbeeld waarin de onderwijsorganisatie ABBO op unieke wijze samenwerkt met het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom.

Deze samenwerking leidt niet alleen tot ontwikkeling van kinderen op muzikaal gebied, maar ook op sociaal – maatschappelijk gebied. Brede ontwikkeling bij kinderen, talentontdekking en talentontwikkeling, samenwerking en samen tot een fantastisch resultaat komen, plezier beleven, trots zijn op elkaar en eigenwaarde ontwikkelen, zijn zomaar enkele aspecten die naast het leren bespelen van een instrument van enorme waarde zijn.

Daarnaast is er in samenwerking met het Cultuurbedrijf veel aandacht voor kunst en cultuur.

Natuur

Middels een groot aanbod aan buitenlessen en activiteiten van het Natuurpodium geven we ons natuuronderwijs een boost. Het Natuurpodium ontwikkelt lessen, projecten, exposities en evenementen die zorgen voor een grotere kennis en waardering voor de lokale natuur en duurzame initiatieven. De Aanloop heeft zelfs de eer gehad om als eerste basisschool van Bergen op Zoom aan de slag te gaan met de mooie bijententoonstelling op school! Erg interessant en mooi om te zien.

De samenleving

Natuurlijk houden wij in ons onderwijsaanbod ook rekening met de ontwikkelingen in de samenleving. Zo werken we samen met Bureau Halt en Stichting Aan Zet voor lessen over o.a. het gebruik van ict en social media, vuurwerk(overlast), groepsdruk en (digitaal) pesten. Door steeds te zoeken naar verbreding en vernieuwing van ons onderwijsaanbod zorgen wij ervoor dat ons onderwijs aansluit bij de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw.