De ABBO-scholen werken intensief samen met een aantal partners uit de regio om het brede onderwijsaanbod op onze scholen vorm te geven.

Samenwerkingspartners

Kinderopvang Mamaloe

Kinderopvang Mamaloe

Op al onze scholen bieden wij kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Hierbij werken wij samen met kinderopvang Mamaloe. Samen met Mamaloe dragen wij zorg voor een doorgaande leerlijn van 0 tot en met 13 jaar.

Techniektalenten

Een technische toekomst start bij ons onderwijs!

Onze school is aangesloten bij Techniektalenten regio Brabantse Wal. Deze regio is een van de 77 regio’s van Sterk Techniekonderwijs. STO heeft één doel; meer kinderen laten kiezen voor techniekonderwijs. Dit doen we door basis-/voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs aan elkaar, maar ook aan het bedrijfsleven te koppelen. Het dagelijkse onderwijs wordt steeds technischer en daar zijn we trots op. Onze leerlingen krijgen een zo breed mogelijke kennismaking met deze branche. Dat betekent dat ze ook gastlessen bij (mbo-)scholen en bij bedrijven volgen. Zo maken ze direct kennis met de praktijk en leren ze over de nieuwste technieken.

Nieuwsgierig naar de activiteiten van Techniektalenten regio Brabantse Wal?

Lees verder op de website.

CTA website: https://www.techniektalenten.nl/brabantse-wal

CTA jaarkalender: https://padlet.com/techniektalentenbw/jaarplanning-techniektalenten-cbjrbqwo483h3yef

CTA beroepskeuze event: https://www.youtube.com/watch?v=afrkpWtE1Tc

CTA leerlingen leren vloggen bij de opleiding vliegtuigtechniek: https://youtu.be/DkB5uofO2_I

Opleidingsschool Zuidwest

De Aanloop is officiële opleidingsschool van Stichting ABBO en erkend leerbedrijf. De school is erg geliefd onder stagiaires. We bieden o.a. plaats aan stagiaires onderwijsassistent en kindprofessional (ROC Goes), stagiaires niveau 2 (Kellebeek College), pabostudenten en studenten pedagogiek (HZ Vlissingen/Opleidingsschool Zuidwest en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), CIOSstudenten (CIOS Goes) en incidenteel aan vierdejaars studenten VMBO (Ossendrecht).

De stagiaires worden begeleid door de groepsleerkrachten, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de schoolopleider en een stagedocent van de betreffende opleiding.

De stagiaires leren van ons en wij leren van hen. De inbreng van de stagiaires is doorgaans enthousiast en verfrissend. De kinderen vinden het altijd erg leuk. Samen leiden we aanstaande onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren!

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Heeft uw kind meer hulp nodig?
 
De school denkt aan extra hulp 
Het kan gebeuren dat uw kind meer hulp nodig heeft dan onze school kan bieden; de leerkracht en intern begeleider (het intern zorgteam van onze school) zullen dan met u in gesprek gaan. 

Dit gesprek gaat over:

  • Herkent u ons beeld van uw kind?
  • Komt het overeen met het hoe het thuis gaat met uw kind? 
  • Wat zou een goede oplossing zijn? Hoe kunnen we het beter doen voor uw kind?

De ouder denkt aan extra hulp
Het kan ook gebeuren dat u als ouder denkt dat er extra hulp nodig is.
Bij wie kunt u dan terecht? Maak een afspraak met:

  • de eigen leerkracht van uw kind
  • de intern begeleider van de school

Het gesprek kan gaan over uw zorgen om uw kind, of de school hetzelfde ziet en of er oplossingen te bedenken zijn.

Het Samenwerkingsverband
Stel, het gaat na een tijdje nog niet beter met uw kind. Dan kunt u samen met school extra hulp vragen bij “het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs” (afkorting SWV). Dit kan alleen als u als ouder dit goed vindt. Ons SWV heet: Samenwerkingsverband Brabantse Wal.
Hier werken mensen die ons en daardoor uw kind kunnen helpen. We noemen ze:

  • Gedragswetenschapper (afkorting GW’er)
  • Begeleider Passend Onderwijs (afkorting BPO’er)

Meer informatie over het Samenwerkingsverband leest u in dit document.

Cultuur

De ABBO-scholen werken samen met CKB de Maagd en het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom. Vanuit deze samenwerking heeft stichting ABBO een leerorkest op alle scholen. Het leerorkest is een mooi voorbeeld waarin de onderwijsorganisatie ABBO op unieke wijze samenwerkt met het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom.

Deze samenwerking leidt niet alleen tot ontwikkeling van kinderen op muzikaal gebied, maar ook op sociaal – maatschappelijk gebied. Brede ontwikkeling bij kinderen, talentontdekking en talentontwikkeling, samenwerking en samen tot een fantastisch resultaat komen, plezier beleven, trots zijn op elkaar en eigenwaarde ontwikkelen, zijn zomaar enkele aspecten die naast het leren bespelen van een instrument van enorme waarde zijn.

Daarnaast is er in samenwerking met het Cultuurbedrijf veel aandacht voor kunst en cultuur.

Natuur

Middels een groot aanbod aan buitenlessen en activiteiten van het Natuurpodium geven we ons natuuronderwijs een boost. Het Natuurpodium ontwikkelt lessen, projecten, exposities en evenementen die zorgen voor een grotere kennis en waardering voor de lokale natuur en duurzame initiatieven. De Aanloop heeft zelfs de eer gehad om als eerste basisschool van Bergen op Zoom aan de slag te gaan met de mooie bijententoonstelling op school! Erg interessant en mooi om te zien.

De samenleving

Natuurlijk houden wij in ons onderwijsaanbod ook rekening met de ontwikkelingen in de samenleving. Zo werken we samen met Bureau Halt en Stichting Aan Zet voor lessen over o.a. het gebruik van ict en social media, vuurwerk(overlast), groepsdruk en (digitaal) pesten. Door steeds te zoeken naar verbreding en vernieuwing van ons onderwijsaanbod zorgen wij ervoor dat ons onderwijs aansluit bij de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw.