Basisschool De Aanloop vormt samen met Kinderopvang Mamaloe een kindcentrum. Hiermee willen wij zorgdragen voor een volledig voorschools en buitenschools aanbod en een goede doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar. 

Kindcentrum

Peuter Plus Traject

Het Peuter Plus Traject, waarbij de oudste peuters alvast een aantal dagdelen in groep 1 meedraaien, is hier een goed voorbeeld van. Om de week doen de oudste peuters van peutersgroep Koekeloere en kinderdagopvang Snuf en Snuitje een dagdeel mee aan de speel-werklessen in de kleutergroep. Zowel de peutergroep als de kinderdagopvang doen mee met de schoolbrede thema’s. 

Uiteraard bent u vrij in de keuze van kinderopvangorganisatie en peutergroep en het wel of niet overblijven op school. De ervaring heeft echter wel geleerd dat kinderen afkomstig van Koekeloere en Snuf en Snuitje een voorsprong hebben op het gebied van schoolritme, speel-leeractiviteiten, zelfstandigheid, bekendheid met ruimte en regels, leerkrachten en klasgenootjes.
 

Contactgegevens Kinderopvang Mamaloe

Hoofdkantoor

0164 68 56 49

Locatie De Aanloop

0164 74 50 54

E-mail

a.l.aanloop@mamaloe.nl