Team

Op De Aanloop werken de volgende medewerkers:

De groepen

Groep 1/2A Mignon Goossens
Groep 1/2B Meta Rutjens
Groep 1/2C Janneke van Luijk en Ilka Meijer-Bosselaar
Groep 3A Kim Maurer
Groep 3B Samantha Roodenburg
Groep 4A Linda van Brouwershaven en Eefke Meijlemans
Groep 4B Lot Goosen, Monique Fokkema en Cas van der Veeken (afstuderend leerkracht)
Groep 5 Margaux Damen en Sabine Sanen
Groep 6A Josy Huffmeijer en Femke Plasmans
Groep 6B Alicia van der Linden
Groep 7 Joyce van Broekhoven en Margaux Damen
Groep 8 Jeannine van Meel, Lisette Noordman en Linda Verbogt (afstuderend leerkracht)

Verrijking & ondersteuning

Leerkracht verrijking Josy Huffmeijer
Extra ondersteuning Cora Bogers en Femke van Hoek

Directie & overige

Directeur Ilse Elshof
Intern Begeleider Rowenna Mouthaan
Managementassistent Daisy Wattimena
Conciërge Fadilah
Manager Events Lot Goosen
Schoolopleider voor Pabo-studenten Eefke Meijlemans

Wij zijn aangesloten bij de vervangingspool TCOZ.

Aanwezigheid van de directie en intern begeleider

Ilse Elshof (directeur) is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

Rowenna Mouthaan is op dinsdag, donderdag en vrijdag werkzaam als intern begeleider.

Bij afwezigheid van de directeur kunt u bij dringende zaken contact opnemen met Rowenna Mouthaan (intern begeleider) op dinsdag, donderdag en vrijdag of met Samantha Roodenburg (leerkracht groep 3B) op maandag en woensdag.

Bij wie kunt u terecht met vragen?

Als u vragen heeft kunt u zich in eerste instantie richten tot de volgende personen:

Vragen over uw kind > bij de groepsleerkracht

Vragen over de onderwijsinhoud > bij de groepsleerkracht

Vragen over extra zorg > bij de groepsleerkracht en de intern begeleider

Vragen over de algemene gang van zaken > bij de directie

Aanvragen voor buitengewoon verlof (schriftelijk) > bij de directie

Vragen over beleidszaken > bij de directie

Opleidingsschool

De begeleiding en inzet van stagiaires

De Aanloop is officiële opleidingsschool van Stichting ABBO en erkend leerbedrijf. De school is erg geliefd onder stagiaires.

We bieden o.a. plaats aan stagiaires onderwijsassistent en kindprofessional, pabostudenten en studenten pedagogiek, CIOS-studenten, schoolleiders in opleiding en incidenteel aan vierdejaars studenten VMBO.

De stagiaires worden begeleid door de groepsleerkrachten, de vakleerkrachten bewegingsonderwijs, de schoolopleider en een stagedocent van de betreffende opleiding. De stagiaires leren van ons en wij leren van hen.

De inbreng van de stagiaires is enthousiast en verfrissend. De kinderen vinden het altijd erg leuk.