Stichting ABBO

Home » Over onze school » Stichting ABBO

Visie / missie en kernwaarden stichting ABBO

De scholen van stichting ABBO zijn allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Er zijn zes ABBO scholen. Basisschool de Krabbenkooi, Algemene School Oost, de Montessorischool en basisschool de Aanloop in Bergen op Zoom, basisschool de Rode Schouw in Halsteren en basisschool de Nieuwe Veste in Steenbergen.

Met ingang van augustus 2020 wordt de Vrijeschool Bergen op Zoom de zevende school van onze stichting. https://vrijeschool-bergenopzoom.nl/

Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind.

De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”.

Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle ABBO- scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, daarnaast levert het onderwijs op de ABBO-scholen een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang.

De visie omvat de vijf kernwaarden van ABBO: