Samenwerkingspartners​

Home » Over onze school » Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

De ABBO-scholen werken intensief samen met een aantal partners uit de regio om het brede onderwijsaanbod op onze scholen vorm te geven.

Stichting Mamaloe

Op al onze scholen bieden wij kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang aan. Hierbij werken wij samen met Stichting Mamaloe. Samen met Stichting Mamaloe dragen wij zorg voor een doorgaande leerlijn van 0 tot en met 12 jaar. 

Sport en cultuur

Daarnaast werken de ABBO-scholen intensief samen met een aantal partners uit de regio om het brede onderwijsaanbod op onze scholen vorm te geven. Zo zijn wij met het CKB De Maagd een leerorkest gestart en is er, in samenwerking met het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom veel aandacht voor kunst en cultuur. In partnerschap met het CIOS zetten wij bovendien in op hoogwaardig bewegingsonderwijs. 

De samenleving

Natuurlijk houden wij in ons onderwijsaanbod ook rekening met de ontwikkelingen in de samenleving. Zo werken we samen met Bureau Halt en Stichting Aan Zet voor lessen over het gebruik van social media. 

Door steeds te zoeken naar verbreding en vernieuwing van ons onderwijsaanbod zorgen wij ervoor dat ons onderwijs aansluit bij de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw.

Opleidingsschool Zuidwest

Wij zijn partner in Opleidingsschool Zuidwest; een partnerschap tussen pabo-HZ, mbo-Scalda en het primair en specialistisch onderwijs (speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Samen leiden we aanstaande onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren! 

Logo Fitfabriek