De Aanloop; inspirerend voor creatieve denkers en doeners!

Missie & visie

De missie van De Aanloop

Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs streven we ernaar het meest bijzondere naar boven te halen in ieder kind. 

We bieden de leerlingen vakken en thema’s met lesinhouden die smaken naar meer, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot nieuwe leervragen. Daarbij gebruiken we moderne methodes met doorgaande leerlijnen en werken we thematisch volgens een eigentijds OGO-concept (ontwikkelingsgericht onderwijs), passend bij de school.

De merkwaarden van De Aanloop

Basisschool De Aanloop is één van de zeven scholen van Abbo Kindcentra.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor De Aanloop:

- Open

- Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)

- Ondernemend

- Verantwoordelijk

- Dynamisch