Medezeggenschapsraad​

Home » Over onze school » Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad.

De MR is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de school. De bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het MR-reglement, welke op school ter inzage ligt. De MR heeft instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Verder geeft de MR advies over zaken, die zij belangrijk vindt voor de school.

In de MR zitten drie ouders. Alle ouders van De Aanloop kiezen tijdens de MR- verkiezing deze drie ouders. Ze nemen voor twee jaar plaats in de MR. Daarna kunnen ze nog eenmaal worden herkozen. Ook drie teamleden maken deel uit van de medezeggenschapsraad. De directeur wordt uitgenodigd om zaken toe te lichten aan de MR.

Samenstelling MR 2019-2020

De MR bestaat uit 3 leden van het team en 3 ouders/verzorgers.

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders: Namens het team:
Martijn van Schaik Josy Huffmeijer
Milja Brugman Lot Goosen
Eefje van Loon-Demmers Kim Maurer