Medezeggenschapsraad​

Home » Over onze school » Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Aanloop bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 3 leden.

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten advies- of zelfs instemmingsrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over zaken als jaarplanning, begroting, pestprotocol. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Wie zitten er in de MR?

Vanuit de personeelsgeleding zitten Josy Huffmeijer (groep 7), Lot Goosen (groep 5 en 1/2B) en Kim Maurer (groep 3) in de MR.
Vanuit de oudergeleding zitten Martijn van Schaik (papa van Kato, groep 6 en Aag, groep 3), Eefje van Loon (mama van Tiemen, groep 5) en Eefje Buijs (mama van Jules, groep 1/2C) in de MR.

Hoe kom ik in contact met de MR?

Als MR-lid willen wij een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Aanloop.

We zijn nauw betrokken bij de school, we kunnen meepraten en -beslissen over het beleid en hebben nauw contact met het team en het bestuur.

Vanuit de oudergeleding zitten Martijn van Schaik (papa van Kato, groep 7 en Aag, groep 4), Gertruud Verhagen – Hoff (mama van Riva, groep 1/2B) en Eefje Buijs (mama van Jules, groep 1/2C) in de MR.

Dit kun je doen door een van de leerkrachten te contacten of een mail te sturen naar: mr@aanloopboz.nl

Jaarverslag MR.