Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Aanloop bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 3 leden.

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten advies- of zelfs instemmingsrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over zaken als jaarplanning, begroting, pestprotocol. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Als MR-lid willen wij een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Aanloop.We zijn nauw betrokken bij de school, we kunnen meepraten en -beslissen over het beleid en hebben nauw contact met het team en het bestuur. Contact opnemen met de MR kan via onderstaande mail.

Wie zitten er in de MR?

Vanuit de personeelsgeleding zitten Josy Huffmeijer (groep 7A), Linda (groep 3A) en Kim Maurer (groep 5B) in de MR.
Vanuit de oudergeleding zitten Gertruud Verhagen - Hoff (mama van Riva, groep 4A en Stas, groep 1/2B), Eefje Buijs (mama van Jules, groep 4A) en Jelle van Doorn (vader van Fenna, groep 7A en Thomas, groep 6) in de MR.