Over onze school

Home » Over onze school

Over onze school

Basisschool De Aanloop is een brede basisschool, gelegen in de rustige en groene wijk Meilust in Bergen op Zoom.

Neutraal basisonderwijs

De Aanloop is opgericht door ouders en biedt algemeen bijzonder neutraal basisonderwijs. Dit houdt in dat ons onderwijs toegankelijk is voor iedereen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij we respect hebben voor ieders mening. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn uitgangspunten voor neutraal bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen, dat er niet wordt gekeken naar godsdienst, levensovertuiging of huidskleur.

Basisschool De Aanloop vormt samen met Kinderopvang Mamaloe een brede school. Hiermee willen wij zorgdragen voor een volledig voorschools en buitenschools aanbod en een goede doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar.

Op De Aanloop wordt met een enthousiast en ambitieus team gewerkt aan goed onderwijs. We bieden de leerlingen vakken en thema’s met lesinhouden die smaken naar meer, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot nieuwe leervragen. Daarbij gebruiken we moderne methodes met doorgaande leerlijnen en werken we thematisch volgens een eigentijds OGO-concept (ontwikkelingsgericht onderwijs), passend bij de school.

Thematisch werken

Bij het thematisch werken sluiten we aan bij de actualiteit en de belevingswereld van de leerlingen, waardoor leeractiviteiten meer betekenisvol worden en uitnodigen om actief op onderzoek uit te gaan. Tevens sluiten we aan bij de leerstijl en het ontwikkelingsniveau van de leerling. Het resultaat is sterke leerlingbetrokkenheid, plezier in leren en brede ontwikkeling.

Leerlingen van De Aanloop zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk en onderzoekend. Leerlingen van De Aanloop zijn breed geïnteresseerd, veelzijdig en stappen zelfbewust, nieuwsgierig en vol vertrouwen het voortgezet onderwijs in!