Basisschool De Aanloop is gelegen in de groene wijk Meilust in Bergen op Zoom.

Leerlingen van De Aanloop zijn creatieve denkers en doeners, onderzoekend en stappen vol zelfvertrouwen het voortgezet onderwijs in!

Bijzonder neutraal basisonderwijs

De Aanloop is opgericht door ouders en biedt algemeen bijzonder neutraal basisonderwijs. Dit houdt in dat ons onderwijs toegankelijk is voor iedereen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, waarbij we respect hebben voor ieders mening. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn uitgangspunten voor bijzonder neutraal basisonderwijs. Dat wil zeggen, dat er niet wordt gekeken naar godsdienst, levensovertuiging of huidskleur.

Kindcentrum

Basisschool De Aanloop vormt samen met Kinderopvang Mamaloe een kindcentrum. Hiermee willen wij zorgdragen voor een volledig voorschools en buitenschools aanbod en een goede doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar.

Ontwikkelingsgericht betekenisvol onderwijs

We werken thematisch en sluiten aan bij de actualiteit en de belevingswereld van de leerlingen, waardoor leeractiviteiten meer betekenisvol worden en uitnodigen om actief op onderzoek uit te gaan. Tevens sluiten we aan bij de leerstijl en het ontwikkelingsniveau van de leerling. Het resultaat is sterke leerlingbetrokkenheid, plezier in leren en brede ontwikkeling.

Eigentijds OGO-concept

Op De Aanloop wordt met een enthousiast en ambitieus team gewerkt aan goed onderwijs. We bieden de leerlingen vakken en thema’s met lesinhouden die smaken naar meer, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot nieuwe leervragen. Daarbij gebruiken we moderne methodes met doorgaande leerlijnen en werken we thematisch volgens een eigentijds OGO-concept (ontwikkelingsgericht onderwijs), passend bij de school.