De samenwerking betekent dat wij in onze school nauw samen werken met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Op dit moment hebben wij de volgende vormen van opvang op onze school gerealiseerd:

Kinderopvang de Aanloop

Over onze kinderopvang

Kinderdagverblijf de Aanloop

Aangrenzend aan basisschool ” de Aanloop” ligt wijkcentrum ” de Moerkens” hierin is 1 dagopvanggroep gevestigd.  De groep Snuf en Snuitje. Deze biedt plaats aan 16 kinderen van 0 – 4 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer. Voor het buitenspelen maken de kinderen gebruik van een veilig afgezette tuin.

 • Lieve en ervaren leidsters
 • KDV en BSO dicht bij elkaar
 • Nauwe samenwerking met de Aanloop
 • Ruime aangrenzende tuin
 • VVE – Piramide

BSO Aanloop

Nu nog in de ruimtes van basisschool de  Aanloop is de buitenschoolse opvang groep, de Lachplaneet gevestigd . Deze ruimtes  bieden plaats aan 30 kinderen van 4 – 12 jaar. Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van het grote schoolplein. In 2024 hopen wij onze nieuwe ruimtes in het kindcentrum (grenzend aan de Aanloop)  te kunnen betrekken.

De kinderopvang heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik,  het vier/ogenprincipe en nog veel meer. Dit plan wordt 2-jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

 • Lieve en ervaren leidsters
 • BSO en KDV dicht bij elkaar
 • Nauwe samenwerking met de Aanloop
 • Activiteitenaanbod
 • Bewegen binnen en buiten

Peuteropvang de Aanloop

Peutergroep Snuf en Snuitje is  op alle dagen geopend voor kinderen van 2-4 jaar. Hier kunnen 16 kinderen geplaatst worden.

Peutergroep Koekeloere is geopend op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. Er is plaats voor 14 kinderen per dagdeel.

Een ochtend dagdeel is van 08.30 tot 11.30 uur.

 • Lieve en ervaren leidsters
 • Nauwe samenwerking met de Aanloop
 • Ruime aangrenzende tuin
 • Peutergroep en school in 1 gebouw
 • VVE – Piramide

Ons team

 • Daphne - Pedagogisch medewerker

 • Sandra - Pedagogisch medewerker

 • Danique - Pedagogisch medewerker

 • Lara - Pedagogisch medewerker

 • Angela - Pedagogisch medewerker

 • Jady - Pedagogisch medewerker

 • Teun - Pedagogisch medewerker

 • Amanda - Pedagogisch medewerker (BBL)

 • Naomi - Pedagogisch medewerker