Kalender

Algemene schoolkalender

6 september
School start weer op
Zomervakantie
Studiedag: alle kinderen vrij!
Uitvegen groep 8
mee naar huis
Portfolio groep 8
Stoeltjes passen
continurooster
Leerkrachtenverjaardag
naar huis
Portfolio groep 1 t/m 7 mee
Cabaret groep 8
Ouderbedankmoment
Schoolfotograaf
Toetsweek
Jeugdmonumentendag gr 6
Toetsweek
Inloop CJG
Toetsweek
Schoolkamp
Schoolkamp
Schoolkamp
Tweede Pinksterdag
Eerste Pinksterdag
Schoolkamp
Hemelvaart lang weekend
alle kinderen vrij!
Studiedag:
Meivakantie
Koningsdag
Meivakantie
continurooster
Koningsspelen sportdag
IEP Eindtoets gr 8
Verkeersexamen praktijk gr 7
alle kinderen vrij!
Studiedag:
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Verkeersexamen theorie gr 7
Inloop CJG
Voorjaarsvakantie
continurooster
Vastenavend optocht
gr 1 t/m 8
Portfoliogesprekken
gr 1 t/m 8
Portfoliogesprekken
Schooladvies groep 8 mee naar huis
Portfolio groep 1 t/m 7 en
Studiedag: alle kinderen vrij!
Toetsweek
Inloop CJG
Toetsweek
Toetsweek
Nieuwjaarsdag
Kerstvakantie
Tweede Kerstdag
Eerste Kerstdag
Kerstvakantie
alle kinderen ‘s middags vrij!
Open podium
Kerstdiner
Studiedag: alle kinderen vrij!
Sinterklaasfeest
groep 8
Portfoliogesprekken/NIO
groep 8
Portfoliogesprekken/NIO
Portfolio gr 8 mee naar huis
Inloop CJG
Studiedag: alle kinderen vrij!
Ouderavond MR
groep 8
Capaciteitenonderzoek
Herfstvakantie
continurooster
Afsluiting gouden weken
(na schooltijd)
Les Mad Science
(na schooltijd)
Les Mad Science
(na schooltijd)
Les Mad Science
Start Kinderboekenweek
groepen 7 en 8
Ouderavond VO voor ouders
(na schooltijd)
Les Mad Science
(na schooltijd)
Les Mad Science
nloop CJG
(Kind-)oudergesprekken
(na schooltijd)
Les Mad Science
(Kind-)oudergesprekken
Mad Science show
Start schooljaar!
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
School start weer op 24 augustus
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Studiedag alle kinderen vrij!
Uitvegen groep 8
Portfolio groep 8 mee naar huis
Stoeltjes passen
Continurooster
Leerkrachtenverjaardag
Cabaret groep 8
Portfolio groep 1 t/m 7 mee naar huis
Ouderbedankmoment
Schoolfotograaf
Inloopspreekuur CJG
Jeugdmonumentendag gr 6
Jazz-project gr 7
Schoolkamp
Tweede Pinksterdag
Eerste Pinksterdag
Schoolkamp
Hemelvaart lang weekend
Verkeersexamen praktijk gr 7
Schoolkamp
Schoolkamp
Meivakantie
Meivakantie
Inloopspreekuur CJG
Generale repetitie en 's avonds Slotconcert leerorkest groepen 5 en 6
Generale repetitie leerorkest groepen 5 en 6
Koningsspelen sportdag continuerooster
IEP toets gr 8
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Verkeersexamen theorie gr 7
Studiedag alle kinderen vrij!
Adviesgesprekken groep 8
Portfoliogesprekken gr 1 t/m 7
Inloopspreekuur CJG
Portfoliogesprekken gr 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
Vastenavend optocht continuerooster
Portfolio groep 1 t/m 7 mee naar huis
Schooladvies groep 8 mee naar huis
Studiedag alle kinderen vrij!
Inloopspreekuur CJG
Kerstvakantie
Tweede Kerstdag
Eerste Kerstdag
Kerstvakantie
Open podium
Alle kinderen s'middags vrij!
Kerstdiner
Studiedag alle kinderen vrij!
Sinterklaasfeest
Portfoliogesprekken gr 8
Schoen zetten kinderen
Portfoliogesprekken gr 8
Portfolio gr 8 mee naar huis
Inloopspreekuur CJG
Ouderavond beeldschermen en games
NIO groep 8
Herfstvakantie
Les Mad Science(na schooltijd)
Bosdag!
Afsluiting gouden weken continuerooster
Start Kinderboekenweek
Les Mad Science(na schooltijd)
Ouderavond VO voor ouders groepen 7 en 8
Les Mad Science(na schooltijd)
Les Mad Science(na schooltijd)
Inloopspreekuur CJG
Les Mad Science(na schooltijd)
Studiedag alle kinderen vrij!
(Kind-)oudergesprekken
Les Mad Science(na schooltijd)
(Kind-)oudergesprekken
Mad Science op school
Start schooljaar!
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

Downloaden

Download hieronder de kalender, zo kun je hem gemakkelijk uitprinten.