Kalender

Algemene schoolkalender

Inloop CJG
School start weer op
6 september
Zomervakantie
Studiedag: alle kinderen vrij!
Portfolio groep 8
mee naar huis
Uitvegen groep 8
Stoeltjes passen
Leerkrachtenverjaardag
continurooster
Cabaret groep 8
Portfolio groep 1 t/m 7 mee
naar huis
Ouderbedankmoment
Schoolfotograaf
Toetsweek
Toetsweek
Jeugdmonumentendag gr 6
Inloop CJG
Toetsweek
Schoolkamp
Schoolkamp
Schoolkamp
Tweede Pinksterdag
Eerste Pinksterdag
Schoolkamp
Hemelvaart lang weekend
Studiedag:
alle kinderen vrij!
Meivakantie
Meivakantie
Koningsdag
Koningsspelen sportdag
continurooster
IEP Eindtoets gr 8
Verkeersexamen praktijk gr 7
Studiedag:
alle kinderen vrij!
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Verkeersexamen theorie gr 7
Voorjaarsvakantie
Vastenavend optocht
continurooster
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8
Portfolio groep 1 t/m 7 en
Schooladvies groep 8 mee naar huis
Studiedag: alle kinderen vrij!
Inloop CJG
Toetsweek
Toetsweek
Toetsweek
Kerstvakantie
Nieuwjaarsdag
Kerstvakantie
Tweede Kerstdag
Eerste Kerstdag
Open podium
alle kinderen ‘s middags vrij!
Kerstdiner
Studiedag: alle kinderen vrij!
Sinterklaasfeest
Portfoliogesprekken/NIO
groep 8
Portfoliogesprekken/NIO
groep 8
Portfolio gr 8 mee naar huis
Inloop CJG
Studiedag: alle kinderen vrij!
Ouderavond MR
Capaciteitenonderzoek
groep 8
Herfstvakantie
Afsluiting gouden weken
continurooster
Les Mad Science
(na schooltijd)
Les Mad Science
(na schooltijd)
Start Kinderboekenweek
Les Mad Science
(na schooltijd)
Ouderavond VO voor ouders
groepen 7 en 8
Les Mad Science
(na schooltijd)
Les Mad Science
(na schooltijd)
(Kind-)oudergesprekken
nloop CJG
Les Mad Science
(na schooltijd)
(Kind-)oudergesprekken
Mad Science show
Start schooljaar!
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Eerste Pinksterdag
School start weer op 24 augustus
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Studiedag alle kinderen vrij!
Portfolio groep 8 mee naar huis
Uitvegen groep 8
Stoeltjes passen
Leerkrachtenverjaardag
Continurooster
Cabaret groep 8
Portfolio groep 1 t/m 7 mee naar huis
Ouderbedankmoment
Schoolfotograaf
Inloopspreekuur CJG
Jeugdmonumentendag gr 6
Jazz-project gr 7
Schoolkamp
Tweede Pinksterdag
Schoolkamp
Hemelvaart lang weekend
Verkeersexamen praktijk gr 7
Schoolkamp
Schoolkamp
Meivakantie
Meivakantie
Inloopspreekuur CJG
Generale repetitie en 's avonds Slotconcert leerorkest groepen 5 en 6
Generale repetitie leerorkest groepen 5 en 6
Koningsspelen sportdag continuerooster
IEP toets gr 8
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Verkeersexamen theorie gr 7
Studiedag alle kinderen vrij!
Inloopspreekuur CJG
Portfoliogesprekken gr 1 t/m 7
Portfoliogesprekken gr 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
Vastenavend optocht continuerooster
Portfolio groep 1 t/m 7 mee naar huis
Schooladvies groep 8 mee naar huis
Studiedag alle kinderen vrij!
Inloopspreekuur CJG
Kerstvakantie
Tweede Kerstdag
Eerste Kerstdag
Kerstvakantie
Alle kinderen s'middags vrij!
Open podium
Kerstdiner
Studiedag alle kinderen vrij!
Sinterklaasfeest
Schoen zetten kinderen
Portfoliogesprekken gr 8
Portfoliogesprekken gr 8
Portfolio gr 8 mee naar huis
Inloopspreekuur CJG
Ouderavond beeldschermen en games
NIO groep 8
Herfstvakantie
Les Mad Science(na schooltijd)
Afsluiting gouden weken continuerooster
Bosdag!
Les Mad Science(na schooltijd)
Start Kinderboekenweek
Ouderavond VO voor ouders groepen 7 en 8
Les Mad Science(na schooltijd)
Les Mad Science(na schooltijd)
Inloopspreekuur CJG
Les Mad Science(na schooltijd)
Studiedag alle kinderen vrij!
(Kind-)oudergesprekken
Les Mad Science(na schooltijd)
(Kind-)oudergesprekken
Mad Science op school
Start schooljaar!
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

De online kalender volgt spoedig!

Downloaden

Download hieronder de kalender, zo kun je hem gemakkelijk uitprinten.