Basisschool De Aanloop is een stukje van je leven. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u. In acht jaar basisonderwijs brengt uw kind heel veel tijd door in school en is het toevertrouwd aan de zorg van onze leerkrachten. De Aanloop wil samen met de ouders en verzorgers de zorg voor onze leerlingen zo goed mogelijk vorm geven.

Onze leerkrachten investeren in de relatie met de kinderen en de ouders. Dit resulteert in veel onderling vertrouwen en grote ouderbetrokkenheid

Goed contact met ouders en verzorgers

Da Aanloop hecht veel waarde aan goede contacten met de ouders en verzorgers van onze kinderen. Middels onze schoolgids en maandelijkse nieuwsbrieven informeren wij de ouders en verzorgers van onze leerlingen over het reilen en zeilen van onze school.

Goede school

Wij stellen samen met u alles in het werk om uw kind een fijne en leerzame basisschooltijd te bieden. Ook de inspectie heeft dit geconstateerd en onze school als ‘GOEDE’ school beoordeeld.