Kindcentrum

Kindcentrum
Home » Kindcentrum

Kindcentrum

Basisschool De Aanloop vormt samen met Kinderopvang Mamaloe een brede school. Hiermee willen wij zorgdragen voor een volledig voorschools en buitenschools aanbod en een goede doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar. 

Het Peuter Plus Traject, waarbij de oudste peuters alvast een aantal dagdelen in groep 1 meedraaien, is hier een goed voorbeeld van. Om de week doen de oudste peuters van peuterspeelzaal Koekeloere en kinderdagopvang Snuf en Snuitje een dagdeel mee aan de speel-werklessen in de kleutergroep. Zowel de peuterspeelzaal als de kinderdagopvang doen mee met de schoolbrede thema’s. 

Uiteraard bent u vrij in de keuze van kinderopvangorganisatie en peuterspeelzaal en het wel of niet overblijven op school. De ervaring heeft echter wel geleerd dat kinderen afkomstig van Koekeloere en Snuf en Snuitje een voorsprong hebben op het gebied van schoolritme, speel-leeractiviteiten, zelfstandigheid, bekendheid met ruimte en regels, leerkrachten en klasgenootjes.

Contactgegevens Mamaloe

Hoofdkantoor: 0164 68 56 49

Koekeloere (peuterspeelzaal): 06 27 24 48 99

Snuf en Snuitje (kinderdagopvang): 0164 74 50 54

Lachplaneet (BSO): 06 45 24 28 90

Tussenschoolse opvang: 06 45 24 28 90

E-mail: a.l.aanloop@mamaloe.nl