Basisschool De Aanloop in Bergen op Zoom is een school in beweging. Het is een vrolijke school, waar leerlingen én leerkrachten met plezier leren, met elkaar en van elkaar.

Eigentijds onderwijs waar met plezier wordt gewerkt en geleerd

De Aanloop biedt vakken en thema's met lesinhouden die smaken naar meer!

De Aanloop biedt leerlingen vakken en thema’s met lesinhouden die smaken naar meer, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot nieuwe leervragen. Het resultaat is sterke leerlingbetrokkenheid, plezier in leren en brede ontwikkeling.

Leerlingen van De Aanloop zijn creatieve denkers en doeners, onderzoekend en stappen vol zelfvertrouwen het voortgezet onderwijs in!

Ontwikkelingsgericht onderwijs

We werken op De Aanloop volgens de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in combinatie met eigentijdse methodes.
Op deze manier realiseren wij een evenwicht tussen opbrengstgericht werken en onze brede leerdoelen. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces. De leerkracht is de spil in het leerproces en staat naast de leerling.
De leerkracht investeert in de relatie met de kinderen en de ouders. Dit resulteert in veel onderling vertrouwen en grote ouderbetrokkenheid!

De Aanloop ademt pedagogisch optimisme

Op De Aanloop werken we met een enthousiast en deskundig team. De Aanloop ademt pedagogisch optimisme; de leerkrachten, kinderen en ouders denken in kansen en mogelijkheden. Kinderen van De Aanloop zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk en onderzoekend. Ze zijn open, vrij, talentvol en staan zelfverzekerd en vol vertrouwen in de wereld!

Officieel beoordeeld als 'GOEDE' school!

Op De Aanloop wordt met een enthousiast en ambitieus team gewerkt aan goed onderwijs. Trots zijn we dan ook op de beoordeling van de onderwijsinspectie als 'GOEDE' school. Een prachtige bevestiging en waardering, welke ons energie geeft om door te gaan met het ontwikkelen van een breed en uitdagend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen. 

Ruimte en aandacht voor ontwikkeling en het talent van elk kind

Naast kwalitatief goed basisonderwijs is er ruimte en aandacht voor de ontwikkeling en het talent van elk kind.
Mariska, moeder van een leerling in groep 6
Als er ergens een plek is waar een kind zichzelf mag zijn, is het wel bij jullie!

Mariska, moeder van een leerling in groep 6

Like, moeder van een leerling in groep 7
Op de Aanloop zit niet alleen het kind op school, daar doen wij het samen!

Like, moeder van een leerling in groep 7