X
Project 1
HOME KALENDER SCHOOL GROEPEN FOTO'S NIEUWS CONTACT DOCUMENTEN/LINKS
ALGEMEEN OGO ONDERWIJSCONCEPT FILMIMPRESSIE SCHOOL TEAM/MR GEDACHTE ACHTER LOGO OUDERRAAD
Welkom bij basisschool De Aanloop
Basisschool De Aanloop is een neutraal bijzondere basisschool. Neutraal bijzonder onderwijs is toegankelijk voor iedereen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij we respect hebben voor ieders mening. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn uitgangspunten voor neutraal bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen, dat er niet wordt gekeken naar godsdienst, levensovertuiging of huidskleur. Trots zijn wij op het rapport van de inspectie! Er is altijd ruimte op onze school! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek. Op de Aanloop werken wij volgens het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Wilt u meer weten over basisschool De Aanloop? Download dan hier onze schoolgids. Kijk ook eens op onze Facebookpagina!

1976 - 2016: 
De Aanloop bestaat 40 jaar!!


 

 

 

 

 

 


 

Fijne zomervakantie!
En tot 28 augustus :)

17 mei 2017

Aanloop is officieel beoordeeld als "Goede school"!

Met heel veel trots mogen wij u mededelen dat de Aanloop door de onderwijsinspectie officieel beo... Lees verder>>

Schoolkalender

28 augustus 2017

Start schooljaar!

We gaan weer beginnen :)

5 september 2017

Informatieavond

8 september 2017

Show techniek groep 3 t/m 8

12 september 2017

Oudergesprekken

14 september 2017

Oudergesprekken

15 september 2017

Studiedag

Alle kinderen vrij :) !

4 oktober 2017

Start Kinderboekenweek

Van 4 t/m 15 oktober 2017

12 oktober 2017

Boekenmarkt i.s.m. boekhandel Quist

16 oktober 2017

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2017

27 oktober 2017

Portfolio groep 8 mee naar huis

31 oktober 2017

Portfoliogesprekken groep 8

2 november 2017

Portfoliogesprekken groep 8

5 december 2017

Sinterklaasfeest!

6 december 2017

Groep 1 t/m 4 mag uur later beginnen

21 december 2017

Kerstdiner op school

22 december 2017

Open Podium

Alle kinderen in de middag vrij!

25 december 2017

Kerstvakantie

25 december t/m 5 januari 2018

25 december 2017

1e Kerstdag

26 december 2017

2e Kerstdag

1 januari 2018

Nieuwjaarsdag

9 februari 2018

Vastenavendviering

12 februari 2018

Voorjaarsvakantie

12 t/m 16 februari

19 februari 2018

Studiedag

Alle kinderen vrij!

23 februari 2018

Portfolio groep 1 t/m 7 mee naar huis

27 februari 2018

Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7

1 maart 2018

Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7

28 maart 2018

Sportdag

30 maart 2018

Goede Vrijdag

Let op: kinderen niet vrij!

2 april 2018

2e Paasdag

4 april 2018

Reserve sportdag

12 april 2018

Verkeersexamen theorie groep 7

20 april 2018

Koningsspelen

23 april 2018

Meivakantie

23 mei t/m 4 mei

27 april 2018

Koningsdag

9 mei 2018

Studiedag

Alle kinderen vrij!

10 mei 2018

Hemelvaartvakantie

10 en 11 mei

11 mei 2018

Hemelvaartvakantie

10 en 11 mei

14 mei 2018

Schoolkamp

14 mei t/m 1 juni (indeling volgt t.z.t.)

21 mei 2018

2e Pinksterdag

23 mei 2018

Verkeersexamen praktijk groep 7

25 mei 2018

Jazz-project groep 7

5 juni 2018

Avondvierdaagse

5 t/m 8 juni

6 juni 2018

Avondvierdaagse

5 t/m 8 juni

7 juni 2018

Avondvierdaagse

5 t/m 8 juni

8 juni 2018

Avondvierdaagse

5 t/m 8 juni

11 juni 2018

Jeugdmonumentendag groep 6

22 juni 2018

Ouderbedankmiddag

27 juni 2018

Portfolio groep 1 t/m 7 mee naar huis

29 juni 2018

Cabaret groep 8

3 juli 2018

Stoeltjes passen

4 juli 2018

Portfolio groep 8 mee naar huis

4 juli 2018

Uitvegen groep 8

6 juli 2018

Studiedag

Alle kinderen vrij!

9 juli 2018

Zomervakantie!

9 juli t/m 17 augustus

20 augustus 2018

Start schooljaar 2018-2019!

Vorige
Volgende

DE AANLOOP... EEN STUKJE VAN JE LEVEN

Basisschool De Aanloop is een stukje van je leven. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u. In acht jaar basisonderwijs brengt uw kind heel veel tijd door in school en is het toevertrouwd aan de zorg van onze juffen en meesters. Onze school wil samen met de ouders en verzorgers de zorg voor onze kinderen zo goed mogelijk vorm geven. Wij stellen alles in het werk om uw kind een fijne en leerzame basisschooltijd te bieden.

Onze nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief december/januari 2016-2017

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief oktober 2016
Nieuwsbrief september 2016

JEUGDPROFESSIONAL IN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd tot achttien jaar. In de gemeente Bergen op Zoom was de preventieve hulp voor de jeugd al dichtbij georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente ook de taken op gebied van de jeugdhulp ondergebracht bij het CJG. Deze taken worden uitgevoerd door de jeugdprofessionals. De jeugdprofessional (jp’er) is er voor informatie, advies,ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien. Zo nodig kan hij/zij ook begeleiden naar meer specialistische zorg.

Werkwijze:

De jeugdprofessionals werken vraaggericht, oplossingsgerichten taakgericht. Zij vormen samen met de jeugdgezondheidszorg de toegang tot de zorg voor de jeugd en werken nauw samen met kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en huisartsen.

De jeugdprofessional op school zorgt voor de verbinding tussen kind, gezin, school, (gezondheid)zorg en hulpverlening. De jeugdprofessional heeft kennis van de sociale kaart en gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de leerling en zijn systeem. Wanneer die ontoereikend blijken te zijn of er sprake is van een grote hulpbehoefte, dan kan de jeugdprofessional zelf met het gezin aan de slag of wordt een collega-JP'er of passende specialistische zorg ingezet.


Hanneke Dekkers is als jeugdprofessional verbonden aan De Aanloop.

Contactgegevens: hanneke@cjgbergenopzoom.nl 

Inloop op De Aanloop op donderdag oneven weken van 15.00 uur – 17.00 uur

T (0800) – 0200404 (gratis)

Kijk voor actuele informatie op de website: www.cjgbergenopzoom.nl.


DE AANLOOP SPEELT OP 'SEEF' MET HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (BVL)

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan ruim 800 scholen ingeschreven waarvan tweederde al in het bezit is van het Label. Er is een set met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen/houden. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid op en rond de school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. De Aanloop is sinds enige jaren in het bezit van het Label: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Bergen op Zoom voor onze kinderen.”Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen in theorie en praktijk.Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

OGO ONDERWIJSCONCEPT

Op De Aanloop werken wij volgens het onderwijsconcept Ontwikkelinggericht Onderwijs afgekort OGO. Dit onderwijsconcept voeren wij in samenwerking met ‘De activiteit’ stapje voor stapje in. Maar wat houdt OGO precies in? In ieder geval is het onderwijs dat kinderen helpt hun volle persoonlijkheid te ontwikkelen. Dat is, kort maar krachtig, de kern. Verder zijn de belangrijkste kenmerken van OGO en dus het onderwijs op De Aanloop:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling (zoals samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, plannen maken) die altijd verbonden wordt aan kennis en vaardigheden (schrijven, lezen, woordenschat enz).
  • Het gaat om betekenisvolle activiteiten, binnen een bepaald thema (bijvoorbeeld de schoenenwinkel, we gaan op reis, de bakker, de dierentuin enz.) Deze activiteiten hebben een sociaal cultureel karakter, dat wil zeggen activiteiten uit de echte wereld (schoenen kopen in de winkel, een treinkaartje kopen bij het loket enz.) waarin kinderen inbreng kunnen hebben in keuze en planning. In de onderbouw gebeurt dit vooral door middel van spel en spelen. In de bovenbouw gaan de kinderen meer onderzoeken (hoe zit dat? waarom is dat zo?)
  • De rol van de leerkracht is belangrijk binnen OGO. Leerkrachten zoeken steeds naar wat leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar baseren ze hun aanbod op. Zo wordt er een zone van naaste ontwikkeling gecreëerd, waardoor leerlingen hun eigen ontwikkeling signaleren, omdat ze merken dat de activiteit én zij zelf er beter van worden.
  • De leerkracht probeert een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de betekenis van activiteiten voor de leerlingen (hebben ze er iets mee, doet het ze iets?) en anderzijds de doelen die de leerkracht wil bereiken met de activiteit. Binnen traditioneel onderwijs zie je nog vaak dat het doel van de leerkracht voorop staat en dat er voorbij wordt gegaan aan het feit of de activiteit betekenis heeft voor de leerlingen. Een gevolg kan zijn dat leerlingen afhaken en dat uiteindelijk het doel niet wordt bereikt.
  • In begeleide keuzes helpen leidsters en leerkrachten hun leerlingen om initiatieven te nemen en plannen te maken voor hun activiteiten. Vooral kleine groepsactiviteiten maken het mogelijk om met hen samen te spelen, te praten, te denken en te werken.

FILMIMPRESSIE SCHOOL

Hier volgt een film over De Aanloop

HET TEAM

De Aanloop 2016-2017


Groep 1-2 A: Judith en Josy
Groep 1-2 B: Eefke en Jolanda
Groep 3-4: Lot en Samantha
Groep 5: Janneke, Joyce en Femke
Groep 6: Thijmen
Groep 7: Jeannine en Judith 
Groep 8: Carlijne 

Directeur: Ilse Elshof
Managementassistent: Daisy WattimenaDE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Wat doet de MR in het onderwijs?

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het ABBO-bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Op De Aanloop bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouders.

Personeelsgeleding: Lot Goosen, Josy Huffmeijer, Jolanda van Meer
Oudergeleding: Milja Brugman, Maaike Schillemans, Ronald de Waal

GEDACHTE ACHTER ONS LOGOSamen schommelen, ik leer van jou.


Conceptuele gedachte: De ene duwt, de ander laat de benen los, laat zich leiden. Geduwd worden is een aanloop naar het zelf schommelen. Steeds hoger, steeds zelfstandiger op een speelse vrije manier.


Verbeelding: Iedereen kan een ander duwen:
- kleine kinderen, grote kinderen
- een kind, een docent
- een kind uit groep 4, een kind uit groep 3
- ouders, leraren, etc.

OUDERRAAD

Onze school heeft een ouderraad waarin veertien ouders zitten die helpen bij het organiseren van activiteiten en feestelijke gebeurtenissen op school. Uit elke groep zijn er twee ouders vertegenwoordigd in de ouderraad. Een ouderraadslid is ook inzetbaar als er hulp nodig is bij de activiteiten in de klas. Dit jaar vormen de volgende ouders onze ouderraad:

Groep 1-2 A: Fanny (moeder Tjesse) en Lonneke (moeder Lisabel)
Groep 1-2 B: Angela (moeder Angenita) en Kim (moeder Sena)
Groep 3-4: Tamara (moeder Mischa) en Linda (moeder Emma)
Groep 5: Judith (moeder Sarah)en Patricia (moeder Maarten)
Groep 6: Mirjam (moeder Suze) en Madeleine (moeder Fay)
Groep 7: Mignon (moeder Jesse) en Xandra (moeder Rosalie)
Groep 8: Niels (vader Gyort) en Ankie (moeder Daantje)

GROEP 1/2 A
GROEP 1/2 B
GROEP 3/4
GROEP 5
GROEP 6
GROEP 7
GROEP 8
8
7
6
5
3/4
1/2 B
1/2 A

1-2 A: Judith Hopmans en Josy Huffmeijer

In onze groep hoort iedereen erbij, want samen spelen en leren is zoveel leuker dan alleen! Op maandag en dinsdag is Judith er en op donderdag en vrijdag Josy. De kinderen mogen op woensdag thuis genieten van een vrije dag. In onze klas zitten 17 kinderen: 9 meisjes en 8 jongens. Kom je eens een kijkje nemen? Je bent van harte welkom!

Informatieavond

Op dinsdagavond vond de jaarlijkse informatieavond plaats. We waren blij met zo'n grote opkomst!!

Knikkerbanen

Bij de kleuters zijn we volop aan het knikkeren..! 

Door middel van dit thema willen we op school meer aandacht besteden aan techniek.

In de klas hebben we als doel dat kinderen leren wat een actie voor reactie tot gevolg kan hebben. Dat gaan we uitvinden door middel van:

  • Knikkerbanen bedenken
  • Kettingreactie maken

Welkom oma Riet!

Voortaan komt op donderdagochtend oma Riet ons in de klas helpen! Wij wensen haar een hele fijne tijd toe bij ons in de klas.

Jij hoort erbij!

Welkom: Izzy, Jurre, Lyano, Tiemen, Yagiz, Daricha, Juultje, Maud, Zinzi, Naomi, Yves, Ashley, Jitte, Kato, Casper, Lukas en Lisabel!

Volg ons op Klasbord!

Vanaf dit schooljaar kunt u de groep van uw kind volgen op Klasbord. Download de gratis app op uw smartphone en vraag aan de leerkracht van uw kind de code om de groep van uw kind te volgen. Alle laatste nieuwtjes van de klas en leuke foto's van de activiteiten kunt u hier terug zien. Super leuk!
Wij zijn aan de slag met het OGO-thema "Werk in uitvoering"!
WERK IN UI...
SAMEN SPELEN
TECHNIEKMI...
KNIKKERBAAN
NATUURPODIUM
YOGA!

1-2 B: Eefke Meijlemans en Jolanda van Meer

Welkom in groep 1/2 B. Wij gaan er een gezellig, actief en spetterend jaar van maken! Samen met Eefke (maandag, dinsdag ochtend en donderdag in de klas) en Jolanda (di middag en vrijdag) en 18 hele lieve en gezellige kinderen komt dit helemaal goed!

Thema 1: Graven naar vroeger!

We starten het schooljaar met het kinderboekenweek thema; Graven naar vroeger....
We hebben het over onze familie en doen onze opa's en oma's na. We graven in het verleden (ik als baby) en leren de letters die hierbij horen. Ook maken we een ik-boek, zo kunnen we elkaar wat beter leren kennen.
We zingen het ouderwetse liedje 'Opa Bakkenbaard' en bouwen zijn huisje na in de bouwhoek.
Inmiddels is de themahoek omgetoverd tot een Oud-Hollands snoepwinkeltje, waar we heerlijk in kunnen spelen en werken.
Gelukkig is het thema nog maar net begonnen; wij zijn nog lang niet uitgespeeld!

Thema 2 'Wij zijn samen'

Tijdens het tweede thema hebben onze themahoek ingericht als restaurant. Na diverse startactiviteiten en een bezoek aan een echt restaurant (Wereldz in Halsteren) komt het thema goed op gang.
Het samen eten en drinken komt volop aan bod, net als het rollenspel met rollenkaartjes.
Maar natuurlijk ook samen spelen in onze Sinterklaas hoek op de gang en de stoomboot en bakken we pepernoten.
Tijdens de Kerstperiode eten we samen tijdens het kerstdiner en hebben we het over 'samen zijn'. 

Volg ons op Klasbord!

Vanaf dit schooljaar kunt u de groep van uw kind volgen op Klasbord. Download de gratis app op uw smartphone en vraag aan de leerkracht van uw kind de code om de groep van uw kind te volgen. Alle laatste nieuwtjes van de klas en leuke foto's van de activiteiten kunt u hier terug zien. Super leuk!
Thema 3: Werk in uitvoering!
VALENTIJN
VASTENAVEN...
SPORTEN :)
BOUWHOEK
TECHNIEKMI...
NATUURPODIUM
THEMA 1
MARKIEZENH...

3-4: Samantha Roodenburg en Lot Goosen

Volg ons op Klasbord!

Vanaf dit schooljaar kunt u de groep van uw kind volgen op Klasbord. Download de gratis app op uw smartphone en vraag aan de leerkracht van uw kind de code om de groep van uw kind te volgen. Alle laatste nieuwtjes van de klas en leuke foto's van de activiteiten kunt u hier terug zien. Super leuk!
Wij zijn aan de slag met het OGO-thema "Werk in uitvoering"!
VASTENAVEND
WERK IN UI...
SCHAATSEN!
KERST
MUZIEKLES
SINTERKLAAS!
PADDENSTOE...
STUDIO PEP...
TENNISLES
FEESTWEEK!

5: Janneke van Luijk, Joyce van Broekhoven en Femke de Rooij

Whoop whoop! Het nieuwe schooljaar is van start gegaan! Wij gaan er een super te gek schooljaar van maken! Doen jullie mee??

Feestweek

De Aanloop bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd! De week voor de herfstvakantie hebben we een heuse feestweek gehad. De rode loper lag maandag uit voor alle kinderen en ouders. Na een grandioze opening konden de kinderen elkaars taarten proeven tijdens het ' Heel Aanloop bakt-festijn'. Wat een bakkers! Heerlijke taarten. Met Oud-Hollandse spelletjes werd de eerste feestdag afgesloten. Op dinsdag was er een springkussenfestijn. Op woensdag speurden de kinderen naar vossen tijdens de vossenjacht. De feestweek werd op donderdag afgesloten met een schoolreis naar De Beekse Bergen. We hebben allemaal reuze genoten. 

Thema 2: 'Wij zijn samen'

'Wij zijn samen' begonnen aan ons nieuwe thema. De kinderen hebben al in groepjes gebrainstormd over het thema en we gaan volgende week de onderzoeksvragen bedenken. Waar gaat ons uitje dit keer naar toe?

Thema 3 'Werk in uitvoering'

Wat een leuk thema :) ! Groep 5 is een museum aan het inrichten over uitvinders en uitvindingen. Erg interessant! In de klas hebben we een hoop materialen verzameld die we mogen slopen. We zijn ook op uitstapje geweest naar de Turfroute: hier werkt de vader van Lieke als projectmanager aan een 25 kilometer lange fietsroute die de Binnenschelde van Bergen op Zoom verbindt met het landgoed Visdonk in Roosendaal. Superinteressant!
Donderdag 23 februari gaat het museum open voor publiek. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

Wij zijn aan de slag met het OGO-thema "Werk in uitvoering"!
LEERORKEST
FEESTWEEK

6: Thijmen Rutjens

Yes! Samen met de kinderen van groep 6 gaan we er een te gek schooljaar van maken! Proost!

Volg ons op Klasbord!

Vanaf dit schooljaar kunt u de groep van uw kind volgen op Klasbord. Download de gratis app op uw smartphone en vraag aan de leerkracht van uw kind de code om de groep van uw kind te volgen. Alle laatste nieuwtjes van de klas en leuke foto's van de activiteiten kunt u hier terug zien. Super leuk!
Wij zijn aan de slag met het OGO-thema "Werk in uitvoering"!
SINTERKLAA...
LEERORKEST
NATUURPODIUM

7: Judith Hopmans en Jeannine van Meel

Yeah dit is groep 7!! Samen met juf Judith en juf Jeannine gaan we knallen dit schooljaar! Whoop whoop :)

Volg ons op Klasbord!

Vanaf dit schooljaar kunt u de groep van uw kind volgen op Klasbord. Download de gratis app op uw smartphone en vraag aan de leerkracht van uw kind de code om de groep van uw kind te volgen. Alle laatste nieuwtjes van de klas en leuke foto's van de activiteiten kunt u hier terug zien. Super leuk!
Wij zijn aan de slag met het OGO-thema "Werk in uitvoering"!
BEZOEK BOU...

8: Carlijne Groenewal en Joany Schults

Volg ons op Klasbord!

Vanaf dit schooljaar kunt u de groep van uw kind volgen op Klasbord. Download de gratis app op uw smartphone en vraag aan de leerkracht van uw kind de code om de groep van uw kind te volgen. Alle laatste nieuwtjes van de klas en leuke foto's van de activiteiten kunt u hier terug zien. Super leuk!
Welkom!
PROOST!
FOTO'S
SINTERKLAAS!
SPORTDAG 2016
HOE OVERLE...
PRESENTATI...
NL DOET
SCHAAKTOER...
RODE KRUIS
TEAM AMBUL...
TEAM AMBUL...
IWAZ OP BE...
GROEIEN EN...
LEERORKEST...
BOUWCLUB!
KLIMBOS
SINTERKLAA...
ROMMELPIETEN!
FIETSCONTROLE
HAKEN
LEERORKEST
MAATJES LEZEN
LICHT & DO...
AFSLUITING...
UITVINDING...
LEERORKEST
KRAAIJENBERG
KAMPIOEN
KABOUTERDORP
KINDERLAB!
BEZOEK MAR...
TONEEL
LEZEN
MOZAÏEK
HANDVAARDI...
NATUURKUND...
WEEK VAN D...
KBW 2015
GYMLES
NOOR VERTELT
LIJM-ZOUT-...
GROEP 8 BE...
RAAR MAAR ...
S O K
RAAR MAAR ...
SLOOTJESSA...
MONUMENTENDAG
TABLEAU VI...
POLITIE OP...
JOHN VAN L...
KLEINE KIEVIT
OPENING OG...
KAMP
KAMP
HUISHOEK
KRALENPLANK
VERRIJKING...
PLANTJES P...
WINDENERGI...
WINTER
KAMP!
KAMP!
APPELMOES ...
WINDPARK
MOESTUINTJES
AFSCHEID E...
MOESTUINTJES
ZONOPDRACH...
GYMLES
SCHRIJFLES!
DWEILEN!
TECHNIEKHOEK
BIJ DAAN
FIETSPARCOURS
BRUG - TEC...
FIETSTEST
KIKKERS OP...
ZUIDWESTTV...
ZONNEKRACHT
ACRO-GYM
ANGRY BIRD...
ONDER DE LOEP
HONDENTRAI...
UNICEF
OPEN PODIUM
KERSTDINER...
NATUURLES
METEN IS W...
LEERORKEST
CKB KRANT
KERSTDINER
ELK KIND TELT
ZINTUIGEN ...
KLOKKEN MAKEN
GYM
REKENEN!
WERELDWINK...
AFRIKAANSE...
THEMA 2 IS...
BOSWANDELING
HALLOWEEN!
THEMA 2 OP...
HALLOWEEN!
THEMA 2 OP...
PRESENTATI...
VOORLEZEN ...
LESKE BERREGS
HALLOWEEN!
HALLOWEEN!
METEN IS W...
ELK KIND TELT
PETER GAAT...
CKB MUZIEK...
TECHNIEKOP...
AFSLUITING...
KINDERBOEK...
VOORLEESKA...
MUZIEKLES ROB
AAN DE SLAG!
SCHOOLHAND...
SCHOOLHAND...
BUREAU HALT
DRUK, DRUK...
KINDERBOEK...
GROEP 4!
MIDDELEEUW...
DOKTERTJES
ALLES OVER...
LES OVER F...
BEZOEK BIB...
OGO IN VOL...
VERKEERSPLEIN
GROEP 6!
CAMIEL JAR...
PRESENTATI...
DE WERELD ...
JEUGDMONUM...
VLIEGBASIS
KAMP GROEP 4
KAMP GR 2/3
IK WIL KON...
KONINGSSPELEN
MAQUETTE
PAASTOERNO...
5 OP KAMP
FIETSPARCOURS
EXPERIMENT...
SCHOOLKAMP
SCHOOLKAMP!
GROTE REKE...
AARDRIJKSK...
VERKEERSPL...
HOFDANS BI...
GROTE REKE...
SEEF!
GROTE REKE...
OPTOCHT 2014
VAN GORP M...
MUZIEKCIRC...
TENNISSEN ...
MINICONCERT
MEER MUZIEK
MINICONCER...
DRUMCLINIC...
PETER+WOLF
MUZIEK
PROEFJES M...
CITYMARKETING
MUZIEKWINKEL
KERSTDINER
SINTERKLAA...
SURPRISE G...
SINTERKLAA...
UITSTAPJE ...
SUPRISE OC...
SINT AKTIV...
KNUTSELEN ...
WIJ LEZEN ...
PRESENTATI...
NIET ALLEE...
"AANLOOPPI...
BEZOEK AAN...
ARCHITECT ...
MONOPOLYSP...
TWEETAL TE...
POSTBODE
DODE HOEK LES
WERKEN IN ...
REKENLES
FIETSVERLI...
LESKE BERREGS
POST
BEZOEK POS...
VEILIG OP WEG
OPENING TH...
KINDERBOEK...
THEMA 1 AF...
FINALE KIN...
VOORLEZEN ...
SIX TALENT
KLASSENFEE...
KINDERBOEK...
KINDERBOEK...
ALTERNATIE...
SPORTEN KN...
BEZOEK IRS
BOEKENFITNESS
BOEKENWEEK
ONZE KLAS!
OPENING BO...
PLEINFEEST!
BEZOEK BIEB
ERIC CARLE
VLINDERS
TUTORLEZEN
VERTELTAFEL
IPADS
(VER)TELLEN
METEN WEGEN
GEZOND
FRUIT
RUPSJE
FRUITVLIEGJES
BEZOEKJE M...
KLAAR VOOR...
KLAAR VOOR...
CORA EN MA...
AFSCHEID CORA
LAATSTE PE...
SPORTDAG
KABOUTERPAD
KABOUTERPAD
JUFFENDAG
SPORTDAG
TEAMUITJE ...
DE DAG VAN...
DE KONINGS...
KAMP GROEP 4
OP KAMP
WAR CHILD ...
WERELDBOLL...
PAASVOETBAL E
BOUWEN EN ...
CARNAVAL!
BEZOEK REI...
HET ZIEKEN...
GYMLES
CARNAVAL 2013
VASTENAVEN...
KNAPPE (KN...
VASTENAVON...
VASTENAVON...
DWEILEN IN...
DWEILEN IN...
GROEPSWERK...
WIJ ZIJN M...
ZORGEN EN ...
FIETSVERLI...
OPEN PODIUM
BRRR...HET...
KERSTDINER
KERSTDINER...
OPEN PODIUM
SINTERKLAAS
RAAYBERG
SINTERKLAAS
SINT EN PI...
SINTERKLAAS
BEZOEK SIN...
ROMMELPIETEN!
PEPERNOTEN...
JUF EEFKE ...
GROTE VELD
GROOT, GRO...
KOEKJES BA...
BEZOEK AAN...
WE SPELEN,...
OPENING IE...
OPENING IE...
THEMA AFSL...
THEMAAFSLU...
AFSCHEID C...
DIERENDAG!
OP BEZOEK ...
DOKTERSBEZOEK
HERFSTBOS!
OGO
KNUTSEL-AT...
CREATIEF
MINDMAP VE...
BEZOEK MAQ...
TUTOR LEZEN
BREED REKE...
BREEDREKENEN
FIETSENMAKER
THEMA GROO...
THEMA GROO...
JUFFENFEEST
LEEERKRACH...
THEMA 5 KR...
THEMA 4 AF...
PAASVOETBA...
PASEN
PAASMARKT
PAASVOETBA...
SAMEN SPELEN
THEMA STAD...
MARKIEZENHOF
BURGEMEEST...
VASTENAVOND
OPTOCHT
ONTHULLING...
DE BOUWERS
THEMA BEES...
GROEP 1/2

17 mei 2017

Aanloop is officieel beoordeeld als "Goede school"!

Met heel veel trots mogen wij u mededelen dat de Aanloop door de onderwijsinspectie officieel beo... Lees verder>>

31 maart 2017

Aanloop reünie zaterdag 10 juni

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Whoop whoop: de Aanloop bestaat dit jaar 40 jaar! En da... Lees verder>>

30 maart 2017

Nieuwsbrief februari - maart

De nieuwsbrief van februari - maart is vandaag verstuurd! Lees verder>>

10 maart 2017

Open Ochtend 23 maart!

Kom de sfeer proeven op onze school tijdens de Open Ochtend! Lees verder>>

7 maart 2017

Extra plaats in groep 3 en 4!

De Aanloop breidt uit en daarom hebben wij extra plaats voor kinderen in groep 3 en in groep 4! Lees verder>>

23 februari 2017

Aanloop reünie zaterdag 10 juni!

Geef je hier op voor de Aanloop reünie! Lees verder>>

21 februari 2017

Groep 6, 7 en 8 met Buddy in de Zapp Kids Top 20!

Zaterdagochtend 25 februari om 8.10 uur zijn ze te zien op Zapp samen met Patty Brard, Roy Donder... Lees verder>>

15 februari 2017

Dweilbandjes / muzikanten gezocht

Voor onze optocht volgende week vrijdag zijn we nog op zoek naar leutige dweilbandjes of muzikant... Lees verder>>

10 februari 2017

Van het één komt het ander!

Vandaag is de Grondstoffenbus van Saver NV bij ons langs geweest. Lees verder>>

9 februari 2017

Op bezoek bij het ZuidWestHoek College

Groep 8 mocht vandaag een kijkje nemen op het ZuidWestHoek College. Lees verder>>

9 februari 2017

Het nieuwe zijhek is geopend!

Joepie!! Samen met groep 5 ons nieuwe (zij)hek officieel geopend! 🔑👍🏻🎉 Lees verder>>

6 februari 2017

Bezoek aan bouwclubs Bergen op Zoom

Onze leerlingen hebben alvast een sneak peek gehad bij twee bouwclubs in Bergen op Zoom! Stik leu... Lees verder>>

31 januari 2017

Natuurkundeles op 't Rijks

De eerste natuurkundeles van groep 8 op 't Rijk is een feit! Lees verder>>

24 januari 2017

Yogales van Sofie Kunstt!

Groep 5 is dankzij de yogales van Sofie Kunstt weer helemaal zen en vol energie! Dank je wel Sofie! Lees verder>>

24 januari 2017

Winterwandeling met de kleuters

Vandaag hebben de kleuters heerlijk gewandeld in het bos en van alles geleerd over dieren in de w... Lees verder>>

5 december 2016

Dank u Sinterklaasje!

Wat een gezellig Sinterklaasfeest was het weer op school! Lees verder>>

1 december 2016

Sinterklaasviering 5 december

Maandag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school, en wat hebben we er zin in! Lees verder>>

25 november 2016

Nieuwsbrief november

De nieuwsbrief van november is uit! Deze kunt u hier terug lezen! Lees verder>>

21 oktober 2016

Feestweek Aanloop 40 jaar!

Wat kunnen we terugkijken op een fantastische, te gekke en supergezellige feestweek! Lees verder>>

5 oktober 2016

Voor altijd jong!

Opa’s en oma’s staan dit jaar centraal tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) onder het m... Lees verder>>